Ihr gemeinnütziger Verein für Information, Beratung, Bildung und Interessenvertretung.

Themen: Geld & Versicherungen | Digitale Welt Lebensmittel | Umwelt & Haushalt Gesundheit & Pflege | Energie | Reise & Mobilität | Verträge & Reklamation

Unsere Solidarität gilt den Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Ländern dieser Welt. Betroffene und Helfer finden hier Informationen.

Twoje prawo do reklamacji (zobacz wideo)

Nie możesz uruchomić nowego laptopa, a może zmywarka popsuła się po kilku miesiącach? Konsumenci mają często problem z wadliwym towarem i chcą go reklamować.
Reklamation: falsche Ware geliefert
On

Czym są ustawowe prawa z tytułu rękojmi w odniesieniu do sprzedawcy?

Jeśli coś kupiłeś, sprzedawca musi przekazać lub dostarczyć ci towar wolny od wad. Jeśli nowo zakupiony towar ma wadę, można w ciągu 2 lat od przekazania lub otrzymania produktu dochodzić praw z tytułu rękojmi.

Jako konsumentowi przysługuje Ci pod pewnymi warunkami również prawo do odstąpienia od umowy. Oznacza to, że możesz odstąpić od umowy sprzedaży (w ciągu 14 dni od otrzymania towaru) bez podania przyczyny. Dlatego należy w pierwszej kolejności sprawdzić tę możliwość przed dochodzeniem praw z tytułu rękojmi. Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć tutaj.

Uwaga! Nie myl rękojmii z gwarancją. Rękojmia jest ustawowym prawem przysługującym kupującemu wobec sprzedawcy. Z kolei gwarancja jest dobrowolną usługą świadczoną przez producenta lub sprzedawcę. Jej zakres jest określony w warunkach gwarancji. Więcej informacji na temat różnic między gwarancją a rękojmią można znaleźć tutaj.

Ponowne wykonanie zobowiązania poprzez naprawę lub wymianę towaru na nowy

W odniesieniu do rękojmi obowiązują następujące zasady: jeśli towar jest wadliwy, początkowo można żądać od sprzedawcy jedynie naprawy lub wymiany towaru na nowy (nazywa się to „ponownym wykonaniem zobowiązania”). Nie jesteś związany swoim wyborem, więc możesz również zażądać najpierw naprawy, a później wymiany towaru na nowy. Sprzedawca nie może podejmować działań bez twojej zgody, tzn. jeśli zażądasz naprawy, nie może on po prostu dostarczyć Ci nowego produktu. Może on jednak odmówić wybranego rodzaju wykonania zobowiązania, na przykład jeśli naprawa wiązałaby się z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami.

Warto wiedzieć, że w obu przypadkach sprzedawca ponosi koszty transportu, robocizny i materiałów. Na przykład nie możesz zostać obciążony kosztami wysyłki produktu do sprzedawcy lub producenta, ani kosztami części zamiennych i robocizny. Możesz bezpłatnie sprawdzić i dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za pomocą darmowego narzędzia cyfrowego eReklamator konsumencki.

W przypadku naprawy sprzedawca nie ma nieograniczonej liczby prób. Z reguły trzeba je tolerować co najwyżej dwa razy, zanim będzie można odstąpić od umowy kupna lub zażądać obniżenia ceny zakupu.

W przypadku towarów zakupionych po 1 stycznia 2022 r., inaczej niż w przeszłości, nie trzeba wyznaczać konkretnego terminu do ponownego wykonania zobowiązania, a jedynie zgłosić wadę i zażądać ponownego wykonania zobowiązania. Niezwłocznie zgłoś więc wadę sprzedawcy, w taki sposób, abyś miał na to dowód. W zgłoszeniu warto również nadal wyznaczyć sprzedawcy termin do naprawy albo wymiany.

Kiedy mogę odstąpić od umowy?

Zasadniczo możesz odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w następujących sytuacjach:

  • upłynął rozsądny okres czasu od powiadomienia sprzedawcy o wadzie,
  • wada pojawia się pomimo próby ponownego wykonania zobowiązania przez sprzedawcę,
  • wada jest istotna,
  • sprzedawca odmówił ponownego wykonania zobowiązania lub jest oczywiste, że go nie wykona.

W ramach odstąpienia od umowy sprzedawca musi ponieść koszty i ryzyko zwrotu towaru.

Dlatego należy zachować dowód zwrotu towaru. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone tylko w przypadku bardzo nieistotnych wad. Możesz wtedy zażądać jedynie obniżenia ceny zakupu. Wysokość obniżki ceny zależy od zakresu wady.

Jakie terminy w ramach rękojmi muszę mieć na uwadze?

Twoje prawa z tytułu rękojmi nie są nieograniczone. Możesz ich dochodzić w ciągu dwóch lat od dostawy lub otrzymania produktu. Wada musi zatem ujawnić się w ciągu pierwszych dwóch lat.

Wyjątki:
→    Sprzedawca ewidentnie zataił wadę w nieuczciwy sposób. Wówczas roszczenie przysługuje przez trzy lata od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
→    W przypadku towarów używanych sprzedawca może ograniczyć ten okres do jednego roku, np. na mocy ogólnych warunków lub indywidualnych uzgodnień w momencie zawarcia umowy.

Jako kupujący musisz zgłosić wadę w okresie trwania rękojmi. Jeśli wada ujawni się na krótko przed upływem terminu, ważne jest, aby zapobiec przedawnieniu. Więcej informacji można znaleźć tutaj (tylko w języku niemieckim).

Kto musi udowodnić istnienie wady? 

Jeśli wada wystąpiła w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu lub otrzymania towaru wówczas obowiązuje domniemanie, że wada istniała od początku. Nie trzeba wówczas udowadniać, że np. laptop lub zmywarka już w momencie przekazania miały wadę.

Ważne: W ciągu pierwszych 12 miesięcy ciężar dowodu spoczywa na sprzedawcy. Musi on podważyć domniemanie, że przedmiot był wadliwy już w momencie zakupu lub przekazania. Oznacza to, że musi on udowodnić, że istotna wada wystąpiła, ponieważ zrobiłeś coś złego lub czegoś nie zrobiłeś.

Jeżeli wada wystąpiła po upływie okresu 12 miesięcy do 2 lat od przekazania towaru, to jako kupujący musisz udowodnić, że wada istniała od samego początku. Jakie terminy obowiązują w Twoim przypadku i jakich praw z tytułu rękojmi warto dochodzić możesz bezpłatnie sprawdzić za pomocą darmowego narzędzia cyfrowego eReklamator konsumencki.

Wideo

W wideo „Twoje prawo do reklamacji” (na portalu YouTube) dowiesz się, jak dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi wobec sprzedawcy w przypadku wad towaru.

Gewährleistung 

Gewährleistung

Twoje prawo do reklamacji

Dopiero po kliknięciu na pole „Pokaż treść” nastąpi połączenie z Vimeo i przesłanie danych. Tutaj znajdziesz informacje Vimeo na temat przetwarzania danych.

Vektorgrafik mit menschlichen Figuren und digitalen Endgeräten - Digitale Welt (c) krugli / AdobeStock

Informationen zum Verbraucherrecht auf Deutsch

Hier finden Sie weitere Informationen zum Verbraucherrecht auf Deutsch.

Bild eines betrügerischen Briefs

Betrügerische Schreiben zu Lotto und Gewinnspielen per Post

Die Verbraucherzentralen warnen vor Mahnbriefen mit unberechtigten Forderungen verschiedener angeblicher Kanzleien. In den Schreiben werden die Empfänger:innen aufgefordert, Geld für einen Dienstleistungsvertrag zu bezahlen. Wir sagen Ihnen, wie Sie reagieren sollten.

Packung der extrascharfen Hot Chips

"Hot-Chip-Challenge": Verkehrsverbot in einzelnen Bundesländern

Social-Media-Challenges mit scharfen Lebensmitteln können böse enden. Der Hersteller hat inzwischen den Verkauf von "Hot Chips" nach Deutschland gestoppt, es liegt aber noch Ware in den Regalen. Die Verbraucherzentralen fordern, die Chips bundesweit aus dem Verkehr zu ziehen.
Junge Frau vergleicht ihre Stromrechnung mit der Anzeige an ihrer Heizungsanlage

So wehren Sie sich gegen nowenergy, voxenergie und primastrom

Haben Sie bei nowenergy, primastrom oder voxenergie einen Strom- oder Gaslieferungsvertrag zu unerwartet hohen Preisen abgeschlossen oder eine enorme Preiserhöhung erhalten? Haben die Unternehmen Ihre Kündigung oder Ihren Widerruf zurückgewiesen? Hier erfahren Sie, wie Sie sich richtig wehren.